/ 2 نظر / 10 بازدید
تهمينه

نکن با خود چنين ای نادان دختر اپم دوست داشتی بیا

مهدی

مجتبی جان، ادرس قصابی رو که ازش گوشت میخری رو هم link کن!!! یه نصیحت دوستانه: دیگه اطراف اون قصابی هم نرو برات خطر ناکه!! از ما گفتن.