آی پدر، دل تنگمون برات، مثل دل تنگی پاییز واسه برگ

دل عاشق، دل تنها، دل دیوونه تو سینه، یاد پدر سر میده،آی پدر تنهایی درده، آی پدر غریبی سخته.

دل تنها، دل رسوا، دل پر غصه تو سینه، فریاد پدر سر میده، آی پدر تنهایی درده، آی پدر غریبی سخته.


بس که تنهایی کشیده، بس که نامردمی دیده، بس که تو سینه تپیده، مثل شعله های آتش، پر لهیبه

بس که در راه تو مونده، بس که خونابه چکونده، شور اشکو روی گونه هاش نشونده، مثل توفان پر خروشه.

آی پدر، دل تنگمون برات، مثل دل تنگی پاییز واسه برگ، آی پدر گریه عاشق مثل درده ، مثل مرگه،

ای تو پاک و آسمونی بگو با ما یادمونی، بگو یادمونی.


/ 0 نظر / 11 بازدید