جدا كردن دوقلوها

 

ej_24_dogholoha.jpg

 

لاله و لادن بيژني را حالا نه فقط بيشتر ما ايراني ها، كه خيلي از مردم دنيا مي شناسند . موضوع جدا كردن اين دو قلوي به هم چسبيده مشهور ايراني، مثل موضوع جدا كردن دو قلوهاي به هم چسبيده گواتمالايي- كه آنها هم از سر به هم چسبيده بودند و سال گذشته جدا شدند- مورد توجه همه دنيا قرار گرفته و چند هفته اخير مشهورترين رسانه هاي بين المللي به اخبارآن پرداخته اند، اما همين دو سه هفته پيش تولد نوزاد عجيب الخلقه ديگري در آرژانتين، سوژه دو قلوهاي به هم چسبيده را داغ تر هم كرد . ماجرا اين بود كه يك زن آرژانتيني سه قلويي به دنيا آورده كه دوقلويش 2 دختر بودند كه به جز سر تقريبا در تمام نقاط به هم چسبيده بودند.

به اين ترتيب، ماجراي تولد دوقلوهاي به هم چسبيده به فصل هيجان انگيزتري ازپيش رسيد. اگرتا به حال جراحان فكر مي كردند سخت ترين كار جدا كردن دوقلوهايي است كه از سر به هم چسبيده اند، حالا بايد فكر جدا كردن دوقلوهايي را بكنند كه سر جداگانه اي دارند. اما به هر كدامشان يك نيم تنه بيشتر نمي رسد. آيا واقعاً دو قلوهاي آرژانتيني هم قابل جداسازي خواهند بود؟

ازهر40 هزار تولد و بهتر است بگوييم ازهر 200 هزار تولد زنده ، يك مورد دوقلوي به هم چسبيده مشاهده مي شود . به دلايلي نامعلوم تعداد دوقلوهاي به هم چسبيده دختر3 برابر بيشتر از دوقلوهاي به هم چسبيده پسر است؛ اما اين طور هم نيست كه درباره دوقلوهاي به هم چسبيده همه چيز نامعلوم باشد. مثلاً امروزه ما مي دانيم كه دوقلوهاي به هم چسبده چطوربه وجود مي آيند . مي دانيم كه اين دوقلوها از يك تخمك بارور شده منشاء مي گيرند و يك جفت دارند و از نظر ژنتيكي كاملاً شبيه هم هستند؛ اما تا بعد از روز سيزدهم لقاح از هم جدا نمي شوند و همين باعث مي شود كه بعضي از اعضايشان مشترك شود.

در واقع دو قلوها را به طور كلي به 2 دسته تقسيم مي كنند:

دوقلوهاي دي زيگوت و دوقلوهاي مونوزيگوت. دي زيگوت ها كه دو سوم دوقلوها را تشكيل مي دهند ، آنهايي هستند كه از ابتدا جدا بوده اند.

اما دو قلوهاي مونوزيگوت آنهايي هستند كه حاصل لقاح يك تخمك با يك اسپرم هستند، اما توده سلولي اوليه به دلايلي به 2 قسمت تقسيم مي شود و هر كدام يك جنين را تشكيل مي دهند . اگر تا پيش از روز سيزدهم بعد از لقاح سلولها كاملا از هم جدا شوند، دو قلوهايي شكل مي گيرند كه همه ما آنها را ديده ايم . دوقلوهايي شبيه به هم از هر نظر، اما جدا از هم . مشكل وقتي پيش مي آيد كه به دلايلي نامعلوم دوقلوها تا روز سيزدهم از هم جدا نشوند .

تا كنون هيچ مورد سه قلو يا چهار قلوي به هم چسبيده متولد نشده است. اما انواع و اقسام دو قلوهاي به هم چسبيده به دنيا آمده اند. دو قلوهاي به هم چسبيده را اين گونه تقسيم بندي مي كنند :

1- دوقلوهايي كه هرگز قلب يا بند ناف مشترك ندارند. اينها دو قلوهايي هستند كه يا مثل لاله و لادن از سر به هم چسبيده اند و به آنها كرانيوپاگوس گفته مي شود( حدود 2 درصد موارد ) و يا اين كه از پايين تنه به هم چسبيده اند كه پيگوپاگوس ناميده مي شوند( حدود 19درصد موارد )

2- دوقلوهايي كه بند ناف مشترك دارند و در واقع از تنه به هم چسبيده اند. دسته اي از اينها از سينه به هم مي چسبند و به آنها توراگو پاگوس( شايع ترين نوع دوقلوهاي به هم چسبيده كه حدود 35 درصد موارد را شامل مي شود) گفته مي شود. گروهي ديگر از ناحيه وسط شكم به هم مي چسبند كه امفالوپاگوس ناميده مي شوند ( حدود 30 درصد موارد)

3- دسته آخر شكلهاي نادر دوقلوهاي به هم چسبيده هستند. مثلا دو قلوهاي انگلي كه يكي از آنها كوچكتر از ديگري و وابسته به آن يكي است و يا جنين درجنين كه يكي از دوقلوها كه معمولاً ناقص است كاملاً داخل بدن ديگري جا مي گيرد. با همه اين تقسيم بندي ها باز هم ممكن است شكلهاي عجيبي از دوقلوهاي به هم چسبيده متولد شوند كه همه را انگشت به دهان بگذارند. درست مثل اين دوقلوهاي آرژانتيني به نظر شما اينها به كدام نوع از انواع دوقلوهايي كه گفته شد، شبيه ترند؟

/ 0 نظر / 7 بازدید