باز يه روز ديگه

باز یه روز دیگه

باز هر روز سلام

نگاه سرد

و باز تکرار

و باز حرفهای همیشگی

لوس و بی معنی

بی روح

انگاه که اسمان قرمز شد

من مسخ شدم

گم شدم در خودم

آنگاه که صدای جیغ میشنیدم

و نعره های دلخراش

من مسخ شدم

گم شدم در خودم

م.ادب

/ 0 نظر / 10 بازدید