نلی

چشمم از چشم تو یکشب قصه رفتنو خونده
توی این جاده ی خلوت جای پاهای تو مونده
سایه تو مثل هرشب پشت این پنجره ها کو
شبامون سردو سیاهه شبای روشن ماکو

میدونم بین منو تو کوهی از فاصله مونده
رفتن تو روی قلبم داغ تنهایی نشونده
رفتی و میریزه اشکم مثه بارون دونه دونه
جای پاهای منو تو روی این جاده مونده
میدونم بین من و تو کوهی از فاصله مونده
رفتن تو روی قلبم داغ تنهایی نشونده
رفتی و میریزه اشکم مثه بارون دونه دونه
جای پاهای منو تو روی این جاده مونده
میدونم بین منوتو کوهی از فاصله مونده
رفتن تو روی قلبم داغ تنهایی نشونده

 

 
/ 0 نظر / 14 بازدید