سوال : آيا گوزيدن با صداي بلند اشكال دارد؟
جواب: اگر گوزنده قصد اعلام مطلبي به شنونده را داشته باشد شرعا اشكال ندارد ولي مستحب است كه با صداي آهسته و در خفا بگوزد تا محلي براي ريا نباشد.  
سوال: آيا شنيدن صداي گوز ديگران اشكال دارد؟
جواب : شنيدن صداي گوز مرد براي مرد و شنيدن صداي گوز زن براي زن اگر به قصد غنا نباشد جايز است اما احوط آن است كه بطور غير مستقيم شنيده شود شنيدن صداي گوز زن توسط شوهر و يا تمام انواع محارمش اشكال ندارد اما بهتر است كه هنگام گوزش دست خود را طوري ميان باسن بگذارد كه صداي آن كلفت و شبيه صداي گوز مردانه بنظر برسد تا جلب توجه نكند.
سوال: ارتباط گوز با شقيقه چيست ؟
جواب : ارتباط از نوع ثبوتي است پس كساني كه كمتر ميگوزند كمتر به عارضه سردرد دچار ميشوند و اين مسئله به شدت صداي آن نيز بستگي دارد كه نبايد بيشتر از 120 دسي بل باشد.  
سوال: حكم افرادي كه در توالتهاي عمومي با صداي بلند ميگوزند چيست؟
جواب : اگر بقصد ارعاب ديگران باشد بايد ديه بدهد كه در اين مورد بايد به احكام ديه مراجعه شود اما اگر بي اختيار باشد بايد شدت آنرا سنجيد كه اگر بيش از 120 دسيبل بود مستوجب قصاص نفس است .
سوال: اخيرا عده اي همراه با گوزيدن ، مي چسند . چه حكمي متوجه اين افراد است ؟
جواب: جايز نيست موجب آلودگي هوا مي شود.  
سوال: گوزيدن عروس در مراسم خواستگاري چه حكمي دارد؟
جواب : اگر به قصد خودنمائي باشد حرام است اما اگر ميخواهد با اين عمل خواسته اي را به گوش مادر خويش برساند اشكال ندارد اما احوط آن است كه آهسته بگوزد.  
سوال: پدر بنده كارمند بانك بوده اندكه متاسفانه براثر شنيدن گوز دار فاني را وداع گفته اند (هنگامي كه يك خانم جوان جهت انجام امور بانكي به ايشان مراجعه ميكند دفترچه حساب آن خانم به زمين مي افتد و وقتي براي برداشتن دفترچه دولا ميشود ميگوزد و چون پدر اينجانب در آن لحظه در حال نوشيدن چاي بوده اند بر اثر شنيدن صداي گوز مي خندند و قند در گلويشان گير كرده بر اثر خفگي مي ميرند) ميخواستم ببينم آيا ديه اي متوجه بازماندگان آن مرحوم هست يا خير؟ 
جواب: خواهر محترم، خنديدن به صداي گوز ديگران از بدترين اعمال است و ضمنا پدر حضرتعالي بر اثر اصابت گوز دارفاني را وداع نكرده اند بلكه علت وفات خفگي است كه جزو پيامدهاي خنده ي ناشي از شنيدن صداي گوز است . پس هيچ ديه اي متوجه شما نمي شود و بلكه اگر گوزنده محترمه شاكي مي شدند اولياي دم ميبايست رضايت ايشان را جلب مي كردند.  
سوال: عده اي گوز خود را حبس و جهت بي اثر كردن شدت صوت آن ، آنرا به چس تبديل ميكنند. اين عده چه حكمي دارند؟
جواب: جايز نيست موجب آلودگي محيط مي شود.  
سوال: آيا گوزيدن در استخر جايز است؟
جواب: اگر قلپ هاي آن روي آب بيايد حرام است . مستحب آن است كه در كنار ديواره هاي استخر بگوزد.
/ 0 نظر / 19 بازدید