مردم کوکی

دروغه . روز دوباره یک دروغ دیگره
میدونی دام محبت از رهایی بهتره
من و تو همیشه کنج غم میمونیم
من و تو قدر شادی رو نمیدونیم
نه تنها خورشید ما گرمیهاشو از دست میده
آسمون فیروزه رنگیهاشو حالا برچیده
خدایا این مردم کوکی چی میگن؟
دریغا اینا عاشق نمیشن
خدایا این مردم کوکی چی میگن؟
دریغا اینا عاشق نمیشن
نمیشن . نمیشن...
/ 1 نظر / 8 بازدید

ميدونی چرا اين شعرهارو دوست دارم؟!چون واقعا حسشون ميکنمُلمسشون ميکنم .اين شعر هارو دوست دارم چون بر گرفته از زندگی عادی و ملموس و واقعی ماست و حرفای رو ميگه که مطمئنم هممون برای يه بارم که شده تجربشو داشتيم.