شب بی تو

شب بي تو.. شب حسرت.. شب يلداي بيداري..
شب در خود فرو رفتن ..شب از خويش بيزاري..
شبي كه ماه در خوابه.. همه عالم سيه پوشه..
ستاره ها فرو مردن ..شبي بي روح و خاموشه..
ببار اي آسمون امشب.. ببار و سر كن آهنگي..
بجز گريه گريزي نيست ...از اين زندون دلتنگي..
بنال و گريه كن اي دل ..كه اين غم با تو ميمونه..
از اين پس قصه تلخم .......شباهنگي نميخونه...
سكوت در لحظه ها جاري.. من و كابوس تنهايي...
غرير وحشت از خويشم ...چه طوفاني چه دريايي...
هنوز از من تو ميرويي ..در اين شبهاي پژمردن...
هنوزم از تو ميخونم.. هزاران خاطره در من.....
/ 1 نظر / 12 بازدید
يه آدم كور!

1ـ امید یعنی چه؟ ۲ـ انتقام یعنی چه؟ ۳ـ غرور یعنی چه؟ ۴ـ معجزه یعنی چه؟ *** من آپ کردم... منتظرت هستم... میای دیگه؟