گفتم يا نگفتم؟

به توگفتم قبل رفتنت اگه نباشي يك روزميميرم ازپا ميفتم

به تو گفتم خودمو ميكشم و پر ميزنم تو اسمونا

بگو گفتم يا نگفتم؟

به تو گفتم زنده ام با نفس خيال چشمات چشاتم تنهام گذاشتن

حالا من موندم واشك و بغض واه و عكس  پاره تو و من

بگو گفتم يا نگفتم؟

مگه بهت نگفته بودم بي تو روزگار من تيره و تاره

حالا يادگار من بعد سفر كردن تو طناب داره

ديگه جون نداره دستام اخر قصه رسيده

عطر تو مثل نفس بود واسه اين نفس بريده

/ 0 نظر / 6 بازدید