-         خسته شده یید آقا؟

-         من؟ آه ... بله... شاید.

-         با من یک استکان مشروب می خورید؟

-         متشکرم ... نمی دانم ... بله.

-         باز هم حرف می زنید آقا؟

-         من؟ من حرف می زنم؟ اشتباه نمی کنید؟

/ 0 نظر / 23 بازدید