عشق

 

آیا عشق با دوست داشتن یکیست؟

کدام بهتر است؟

چگونه میتوان فهمید که عشق چیست؟

کی عاشق شده ایم؟

 

وقتی یکی را دوست داری به این معنی نیست که عاشق او هستی.

ولی وقتی عاشق کسی باشی او را دوست داری.

و وقتی بهش رسیدی باز هم دوسش داری و لی دیگه عاشقش نیستی.

 

تا وقتی عاشقی از او دوری

تا وقتی عاشقی داری دست و پا میزنی

بهش رسیدی دیگه راحت میشی

و عاشق هیچ وقت راحت نیست

 

عاشق همیشه در تکاپوست

راحت نیست

دنبال عشقش میگرده تا بهش مهر بورزه

تا وقتی نورزیده داره میسوزه

تا وقتی میسوزه عاشقه

 

بس عاشق واقعی همیشه در سوز و گدازه

تا مثل پروانه تموم بشه

 

 م.ادب

۱۸.۰۱.۲۰۰۸

/ 1 نظر / 7 بازدید
سيمين

پس تنها يه عشقه که هيچوقت تموم نميشه و خوش به حال اون پروانه .تو دنيا بلبل زياده اما پروانه ؟