عروسک

نه یه دسـت رفـیق دســتام نه شــریک غـــم بودیواسه حــس کردن دردام خیـلی خیـلی کـــم بودیتوی شــهر بی کسـی هـام تو رو از دور مـی دیـدمبا رســـیـــدن به تو افـسـوس به تبــــاهــی رسیدمشهــر بی عــابــر و خــالـی شــهــر تنهـایی من بودلحـــظه شــنـــاختن تو لــحــظـــه تــموم شــدن بودمگه می شه از عــــروسـک شعر عاشقونه ساختعاشق چیزی که نیست شد،روی دریا خونه ساختاما خیلی دیر دونستم تو فقط عـــــــروســـکـــــی

/ 0 نظر / 3 بازدید