صخره

روی یک صخره خیس با لطافت بنویس

با نگاهی غمگین

با سخاوت بنویس

زانکه اینگونه دلم بی تاب است

در میان دگران خویش چه حیران گشتم

دست بر خاک بنه نیک بشین

روی یک صخره خیس با نجابت بنشین

چون که آن صخره منم

صخره خیس

خیس از بارن اشک اسمان

مثل یک سنگ سیاه

مثل یک صخره خیس

مثل یه بهت عظیم

در کنار دریا

میخورد موج به پیشنانی من

موج نامردیها

موج بی انصافیها

موج بی احساسی

روی یک صخره خیس با

لطافت بنویس

نازک آرای تن ساق گلی

که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب

ای دریغا به برم میشکند

م.ادب

/ 0 نظر / 3 بازدید