درد روانسوز

3829584-sm.jpg

هان اي پدر پير كه امروز

مي نالي از اين درد روانسوز

علم پدر آموخته بودي

واندم كه خبر دار شدي سوخته بودي

 

هان ! اي پدر پير ،

كو آن تن و آن روح سلامت ؟

كو آن قد و قامت ؟

فرياد كشد روح تو ، فرياد ندامت !

 

هان اي پدر پير !

چل سال در اين مهلكه راندي

عمري به تما شا و تحمل گذراندي

ديدي همه ناپاكي و خود پاك بماندي

آوخ كه مرا نيز بدين ورطه كشاندي

/ 1 نظر / 10 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام ضمن بازدید از وبلاگتان زیبایتان و آرزوی توفیق بیشتر و شادکامی من نبز با مطلب اعتراف فردوسی پور به وجود سانسور در صدا و سیما در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیامتان هستم .