دنیای عجیبیه

یه شعر میخونی که خیلی تلخه

با اینکه تلخه ولی شیرینه

گریه میکنی

غصه میخوری

با اینکه درد میکشی

بازم شیرینه

تو دلت غم میاد

با اینکه غمه

بازم شیرینه

یه عروسک زشت میخری

میگی با اینکه زشته

بازم قشنگه

شیرینه

قهوه تلخ میخوریم میگیم خوبه

بادام تلخ میخوریم میگیم خوبه

شعر تلخ میخونیم

میگیم خوبه

غم تلخی داریم

بازم خوبه

ادم گیج میشه

نکنه تلخیها شیرینن و شیرینیها تلخ؟

یا خوبی معنای دیگه ایی داره

یا من نمیفهمم؟

همون سومی درسته

کاش توی یه دنیایی بودیم که

شیرینیها شیرین بودن

تلخیها  تلخ

خوبی خوب بود

و بدی بد.

م.ادب

/ 0 نظر / 3 بازدید