به نام باران

 

واي باران باران

شيشه ي پنجره را باران شست

آسمون سحر بي رنگ

من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ

واي باران باران

شيشه ي پنجره را باران شست

از دل من اما چه کسي نقش تو را خواهد شست.24.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
سيمين

اين قافله عمر عجب می گذرد