دلم گرفت

دلم گرفت اي هم نفس
پرم شکست تو اين قفس

تو اين غبار تو اين سکوت
چه بي صدا نفس نفس
از اين نامهربونيها دارم از غصه ميميرم
رفيق روز تنهايي يه روز دستاتو ميگيرم
تو اين شب گريه ميتوني
پناه هق هقم باشي
تو اي همزاد همخونه
چي ميشه عاشقم باشي
دوباره من دوباره تو دوباره عشق دوباره ما
دو هم نفس دو همزبون
دو همسفر دو هم صدا
تو اين پايان تنهايي پناه آخر من باش
تو اين شب مرگي پاييز
بهار باور من باش
بذار با مشرق چشمات شبم روشن ترين باشه
ميخوام آينه خونه با چشمات هم نشين باشه
دلم گرفته اي هم نفس
پرم شکست تو اين قفس
تو اين غبار تو اين سکوت
چه بي صدا نفس نفس

لينک دانلود

/ 1 نظر / 12 بازدید
دانيال

اگه با افشاگری حال ميکنی بيا!!!