خوشبختی واقعی

خوشبختی واقعی، وعده خرید یا بستن قرار داد نیست ! خوشبختی واقعی این است: یک چهره ناشناس و این که گفته ها چگونه کم کم آن چهره را روشن می کنند. آشنا ، صمیمی ، شکوهمند ، ناب و خالص (کریستین بوبین)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید