عکس خودم

بالاخره امروز به وعده خودم عمل کردم و عکس خودمو گذاشتم!

/ 4 نظر / 9 بازدید

تا همه دنیا رو عاشق خودت نکردی عکست و بر دار خوش تیپ!!

ما دلمون عکس موجی خودمون و می خواد عکس راست راستکی خودش.

تنوع خوب ولی کاش با یه رنگ خوش رنگ تر مثل همون صولتی اگه نگی صورتی خیلی دخترونست!! اصلا مگه رنگها هم جنسیت دارند؟!

سيمين

چقدر تغعيير کردی؟