اینم ترجمه یه آهنگ دیگه از نانسی که من خیلی دوست دارم

انت ایه؟.....

 تو چی هستی؟.....

مش کفایه علیک تجرحنی.....

 این همه که من را آزار می دهی برایت کافی نیست......

 حرام علیک, انت ایه؟......

 این سنگدلی است, تو چی هستی؟.......

 انت ایه؟....

 دموعی حبیبی تهون علیک......

 تو چی هستی؟ چطوراشکهای من برایت اینقدر بی ارزش هستند عزیزم........

 طب ولیه انا راضیه انک تجرحنی.....

 ولیکن چرا من راضی به اذیت توهستم......

وروحی فیک.......

 تمام وجودم متعلق به توست........

 طب ولیه یعنی ایه راضیه بعذابی بین ایدیک .....

 یعنی چرا من به مورد ظلم قرار گرفتن در دستان تو رضایت می دهم.....

 لو کان ده حب یاویلی منه ....

 ای وای اگر مفهوم عشق این باشد....

 لوکان ده ذنبی ماتوب عنه.....

 اگر گناه من دوست داشتن توست هرگز توبه نخواهم کرد .......

 لو کان نصیبی اعیش ف جراح....

 اگر قسمت من این باشد که با عذاب تو زندگی کنم........

 حاعیش فی جراح......

زندگی خواهم کرد.......

 مش حرام؟....

 فکر نمی کنی سنگدلی است؟....

 مش حرام انک تخدعنی فحبی لیک مش حرام.....

سنگدلی است که من را درعشقت فریب می دهی.......

 مش حرام الغرام وسنین حیاتی وعشقی لیک.....

 سنگدلی است تمام دوست داشتن و سالهای زندگی وعشقم......

 ضاع قوام.....

به سرعت از بین بروند.......

ولا کان لعبه ف حیاتک بتداویک......

و بازیچه ای برای راحتی تو باشند.......

ضاع قوام الحنان وحضن قلبی واملی فیک....

 تمام محبت و جایی که در قلبم داشتی , تمام آرزوهایم به سرعت نابود شدند..... . . .

 

/ 0 نظر / 8588 بازدید