من و پاهايم

من و پاهایم با هم یه قرار گذاشتیم

با هم قرار گذاشتیم که نه من زیاد اونا رو راه ببرم و نه اونا پادرد رو زیاد توی جون من بریزن.

من اونا رو زیاد راه نبردم ولی اونا انگار هر چی درده رو ریختن توی جون من.

با اینکه این روزا سعی میکنم کمتر راه برم ولی پا دردم بیشتر شده.

خوبیش اینکه که زیاد به روی خودم نمیارم

کسی متوجه نمیشه

ولی خودم میدونم که خیلی درد میکشم.

ای پاهای نامرد

پاها هم پاهای قدیم.

م.ادب 

/ 0 نظر / 4 بازدید