معصومیت کودکانه

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد. (نارسیس)

وقتی که بچه بودم هر شب دعا میکردم که خدا یه دوچرخه به من بده. بعد فهمیدم که اینطوری فایده نداره. پس یک دوچرخه دزدیدم و دعا کردم که خدا مرا ببخشد.

)

/ 0 نظر / 8 بازدید