دنیا را بد ساخته اند.

دنیا را بد ساخته اند. کسی را که دوست داری، تورادوست نمی دارد ! کسی که تو را دوست دارد، تو دوستش نمی داری ! اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند و این رنج است !
زندگی یعنی این...
« دکتر علی شریعتی »

 

/ 0 نظر / 9 بازدید