افسوس
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦ : توسط : مجتبی ادب
به ثبت رسیدم

در باور های خشکتان

دختری با مو های سیاه

با قدی بلند

با سینه هایی برجسته

...

اما دریغ

و

غافل ازین که من چیزی غیر از این افکار پوچتان بودم.