به تو فکر ميکنم ای که کسی به فکرت نيست
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦ : توسط : مجتبی ادب

خدا روزی بعضی از شما را از بعضی دیگر افزون کرده است. پس چرا آنان که فزونی یافته اند از روزی خود به بندگان خویش نمی دهند تا همه در روزی یکسان شوند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سوره نحل