اطراف من
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ تیر ۱۳۸٦ : توسط : مجتبی ادب

اطراف من محدوده ایست؛

بی انتها و تنگ

و من در میانه محدوده ایستاده ام

هیچ کس نیست که در بکوبد و بگوید:هی  ای ایستاده تنها به میانه محدوده تاریک خویش

اجازه ورود میخواهم

و من خواهم گفت: اجازه لازم نیست حصار من به اندازه وسعت قلب تو خالیست.

ولی حیف که هیچ کس نیست و بی گمان نخواهد بود

و باز این منم

ایستاده تنها به میانه محدوده تاریک خویش.

م.ادب