مردمان آفتاب پرست
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦ : توسط : مجتبی ادب

فاحشه اى بود كه با مرگش حسادتم انگيخت

بر بالينش شكر گويانند

در بالينشان اشك ريزان بود!

-علی معاون