صدا کن مرا
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦ : توسط : مجتبی ادب

صدا کن مرا صدای تو خوب است

صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبیست که در انتهای صمیمیت حزن میروید

-سهراب