دوست هميشگی
ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦ : توسط : مجتبی ادب

گاهی اوقات در زندگی به یک دوست بر می خورید .

کسی که زندگیتان را تغیر می دهد و بخشی از شما می شود .

کسی که شما را می خنداند آنقدر که نتوانید از خنده باز ایستید .

کسی که به شما بباوراند واقعا در دنیا خوبی وجود دارد .

کسی که شما را متقاعد می سازد در قفل شده ای در انتظار تان است

که تنها شما می توانید آنرا باز کنید .

این یک دوست ابدی است

وقتی به زمین می خورید ویا تنها و دست خالی می مانید

دوست همیشگیتان شما را بلند میکند و به شما روحیه می دهد

و ناگهان آن دنیای سیاه و تار را پر از روشنایی و نور میکند .

دوست همیشگی شما در تمامی ساعات غمگین و سخت همراهتان است .

اگر از راهتان باز گردید او نیز شما را دنبال میکند .

اگر راهتان را گم کردید او شما را راهنمایی می کند .

دوست ابدی شما دستتان را در دست گرفته می گویدکه همه چیز درست می شود

واگر زمانی چنین دوستی را یافتید احساس کامل شدن و مسرت می کنید

چرا که دیگر نیازی به نگرانی نیست شما یک دوست همیشگی برای تمامی زندگی یافته اید

و همیشه ، هرگز پایانی ندارد