آی ادمها
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦ : توسط : مجتبی ادب
آی ادمها که در ساحل نشسته شاد و خندانید زیاد هم خندان نباشید شاید سونامی بیاد.